E-BEZPEČÍ

Projekt E-Bezpečí je národní edukační, výzkumný a intervenční projekt zaměřený na prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředí, zejména na internetu. Projekt se zaměřuje zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, stalking, rizika sociálních sítí, ochranu osobních údajů na internetu atd.

Více informací o projektu naleznete na www.e-bezpeci.cz, případně na naší facebookové skupině www.facebook.com/ebezpeci.

$('#slideshow').cycle();


Nabídka vzdělávacích akcí ZDARMA

V roce 2018 jsou vzdělávací akce pro žáky ZŠ, studenty SŠ a rodiče díky dotacím poskytnutým MŠMT, statutárními městy Olomouc, Ostrava a firmami O2, Seznam.cz a Google až do vyčerpání dotací ZDARMA.

Z každé vzdělávací akce však potřebujeme pro účely evidence a propagace aktivit:
 • fotografie či videozáznam z vybraných akcí (ilustrační) - pořídí naši lektoři (po domluvě se školou),
 • evaluační dotazníky - feedback - od žáků a učitelů (idividuálně),
 • vyplněnou objednávku.

  Tyto materiály budou využity pro vypracování závěrečných zpráv a propagaci tématu rizikového chování na internetu.
 • Nabídka vzdělávacích akcí

  Vzdělávací akce pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ - Základní témata

  Beseda pro žáky 2. a 3. stupně je zaměřena na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy vzdělávací akce jsou otázky kyberšikany, sextingu a kybergroomingu.

  Vzdělávací akce pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ - Rizika sociálních sítí se zaměřením na sociální síť Facebook

  Beseda pro žáky 2. a 3. stupně je zaměřena rizika spojená se sociální sítí Facebook. V dvouhodinovém bloku jsou žáci seznámeni s celou řadou témat spojených se sociální sítí Facebook - pravidly používání, falešnými profily, zneužíváním osobních údajů, útoky na děti, facebookovými podvody apod. Součástí lekce je rovněž simulace falešné webkmary, rozpoznávání sexuálních útočníků, rozpoznávání falešných profilů atd.

  Vzdělávací akce pro učitele

  Cyklus přednášek pro učitele je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétnch problémů ve škole i mimo školu, plány prevence, intervenční instituce apod.

  Vzdělávací akce pro rodiče - základní modul

  Cyklus přednášek pro rodiče je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétnch problémů ve škole i mimo školu, plány prevence, intervenční instituce apod.

  Vzdělávací akce pro rodiče - online závisloslosti

  Přednáška zaměřená na problematiku online závislostí se zaměřuje na fenomény, spojené s nadměrným používáním informačních a komunikačních nástrojů. Řeč je především o závislosti na online hraní (World of Warcraft vs. Minecraft), závislosti na mobilních telefonech (nomofobie), závislosti spojené s nadužíváním sociálních sítí (syndrom FAD), závislostech spojených s nadužíváním YouTube (youtubering) a rizikových online výzvách (challenges). Samostatně se věnuje také problematice dopadů závislosti na člověka - tzv. kybernemocem (tabletové rameno, esemeskový krk, poruchy zraku, biorytmu apod.).

  Vzdělávací akce pro firemní zaměstnance

  Přednáška pro firemní zaměstnance je orientována na problematitu kybernetických útoků na děti a dospělé - je zaměřena především na témata spojená s kybernetickou agresí, sexuálními útoky v kyberprostoru, na tzv. sexting, problematiku rizikového chování v prostředí sociálních sítí, možnosti obrany a ochrany před interpersonálními útoky. Je vhodna především pro zaměstnance, kteří mají děti. Referenční instituce: O2 Czech Republic, Google, Seznam.cz, Vodafone

  Vzdělávací akce pro další cílové skupiny

  Cyklus přednášek pro další cílové skupiny je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétnch problémů intervenční instituce apod.