E-BEZPEČÍ

Projekt E-Bezpečí je národní edukační, výzkumný a intervenční projekt zaměřený na prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředí, zejména na internetu. Projekt se zaměřuje zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, stalking, rizika sociálních sítí, ochranu osobních údajů na internetu atd.

Více informací o projektu naleznete na www.e-bezpeci.cz, případně na naší facebookové skupině www.facebook.com/ebezpeci.

$('#slideshow').cycle();


VZDĚLÁVACÍ AKCE

Základní moduly těchto vzdělávacích akcí nově realizujeme i v online formě:
Vzdělávací akce pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ - Základní témata
Vzdělávací akce pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ - Rizika sociálních sítí se zaměřením na sociální síť Facebook
Vzdělávací akce pro učitele
Vzdělávací akce pro rodiče - základní modul
Všechny tyto online vzdělávací akce mají stejný rozsah i obsah jako klasické prezenční vzdělávací akce – viz detaily jednotlivých akcí níže.

Kromě online akcí nabízíme i videokurz (nejen) pro rodiče – viz detaily zde.
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/z-nasi-kuchyne/1828-e-bezpeci-pro-rodice-unikatni-videokurz-pro-vsechny-rodice

Ohledně možností realizace kontaktujte vedoucí vzdělávání
Mgr. Klára Hrubá
klara.hruba@upol.cz
tel.: 776 322 357

Nabídka vzdělávacích akcí

Vzdělávací akce pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ - Základní témata

Beseda pro žáky 2. a 3. stupně je zaměřena na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy vzdělávací akce jsou otázky kyberšikany, sextingu a kybergroomingu.

Vzdělávací akce pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ - Rizika sociálních sítí se zaměřením na sociální síť Facebook

Beseda pro žáky 2. a 3. stupně je zaměřena rizika spojená se sociální sítí Facebook. V dvouhodinovém bloku jsou žáci seznámeni s celou řadou témat spojených se sociální sítí Facebook - pravidly používání, falešnými profily, zneužíváním osobních údajů, útoky na děti, facebookovými podvody apod. Součástí lekce je rovněž simulace falešné webkmary, rozpoznávání sexuálních útočníků, rozpoznávání falešných profilů atd.

Vzdělávací akce pro učitele

Cyklus přednášek pro učitele je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétnch problémů ve škole i mimo školu, plány prevence, intervenční instituce apod.

Vzdělávací akce pro rodiče - základní modul

Cyklus přednášek pro rodiče je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétnch problémů ve škole i mimo školu, plány prevence, intervenční instituce apod.

Vzdělávací akce pro rodiče - online videokurz

Vyzkoušejte zbrusu nový typ vzdělávací akce - online videokurz zaměřený na klíčová témata online bezpečnosti pro rodiče. Rodiče často nemají čas (a ani obvykle nechtějí) číst dlouhé strukturované distanční texty, vyplňovat online dotazníky, případně chodit na přednášky zaměřené na online bezpečnost, proto jsme se rozhodli představit jim klíčová témata jiným způsobem - pomocí videopřednášek s živými lektory, doplněnými o časté otázky a odpovědi, na které se nás rodiče na našich prezenčních akcích ptají, a také o další zajímavé bonusové materiály k problematice.

Vzdělávací akce pro rodiče - online závisloslosti

Přednáška zaměřená na problematiku online závislostí se zaměřuje na fenomény, spojené s nadměrným používáním informačních a komunikačních nástrojů. Řeč je především o závislosti na online hraní (World of Warcraft vs. Minecraft), závislosti na mobilních telefonech (nomofobie), závislosti spojené s nadužíváním sociálních sítí (syndrom FAD), závislostech spojených s nadužíváním YouTube (youtubering) a rizikových online výzvách (challenges). Samostatně se věnuje také problematice dopadů závislosti na člověka - tzv. kybernemocem (tabletové rameno, esemeskový krk, poruchy zraku, biorytmu apod.).

Vzdělávací akce pro firemní zaměstnance

Přednáška pro firemní zaměstnance je orientována na problematitu kybernetických útoků na děti a dospělé - je zaměřena především na témata spojená s kybernetickou agresí, sexuálními útoky v kyberprostoru, na tzv. sexting, problematiku rizikového chování v prostředí sociálních sítí, možnosti obrany a ochrany před interpersonálními útoky. Je vhodna především pro zaměstnance, kteří mají děti. Referenční instituce: O2 Czech Republic, Google, Seznam.cz, Vodafone

Vzdělávací akce pro další cílové skupiny

Cyklus přednášek pro další cílové skupiny je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétnch problémů intervenční instituce apod.