E-BEZPEČÍ

Projekt E-Bezpečí je národní edukační, výzkumný a intervenční projekt zaměřený na prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředí, zejména na internetu. Projekt se zaměřuje zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, stalking, rizika sociálních sítí, ochranu osobních údajů na internetu atd.

Více informací o projektu naleznete na www.e-bezpeci.cz, případně na naší facebookové skupině www.facebook.com/ebezpeci.

$('#slideshow').cycle();


Vzdělávací akce pro učitele

Délka akce

4 x 45 minut (prezenční)

Velikost skupiny

do 30 osob

Obsah vzdělávací akce

Cyklus přednášek pro učitele je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétnch problémů ve škole i mimo školu, plány prevence, intervenční instituce apod.

Témata:

kyberšikana,
kybergrooming,
sexting,
happy slapping,
kyberstalking,
rizika sociálních sítí (Facebook),
ochrana osobních údajů,
prevence v oblasti IT technologií,
právo,
kazuistika,
obrana a ochrana.

Základní hodinová dotace na vzdělávací akci je 4 vyučovací hodiny (+3 hodiny online).

Akce Rizika virtuální komunikace akreditována MŠMT pod číslem: 598/2022-4-165 s dobou platnosti do 31. 3. 2025

Cena

Ceník vzdělávacích akcí

Ukázky z lekcí