E-BEZPEČÍ

Projekt E-Bezpečí je národní edukační, výzkumný a intervenční projekt zaměřený na prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředí, zejména na internetu. Projekt se zaměřuje zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, stalking, rizika sociálních sítí, ochranu osobních údajů na internetu atd.

Více informací o projektu naleznete na www.e-bezpeci.cz, případně na naší facebookové skupině www.facebook.com/ebezpeci.

$('#slideshow').cycle();


Vzdělávací akce pro rodiče - Online závislosti

Délka akce

2x45 minut

Velikost skupiny

do 30 osob

Obsah vzdělávací akce

Přednáška zaměřená na problematiku online závislostí se orientuje na fenomény, spojené s nadměrným používáním informačních a komunikačních nástrojů. Řeč je především o závislosti na online hraní (World of Warcraft vs. Minecraft), závislosti na mobilních telefonech (nomofobie), závislosti spojené s nadužíváním sociálních sítí (syndrom FAD), závislostech spojených s nadužíváním YouTube (youtubering) a rizikových online výzvách (challenges). Samostatně se věnuje také problematice dopadů závislosti na člověka - tzv. kybernemocem (tabletové rameno, esemeskový krk, poruchy zraku, biorytmu apod.). Přednáška spojená s diskusí obsahuje unikátní data a kazuistiku případů spojených s jednotlivým projevy a formami behaviorálních závislostí.

Témata:

diagnostika závislostí,
závislost na online hraní (WoW, Starcraft, Minecraft, eSports),
závislost na používání mobilních telefonů (nomofobie),
závislost na používání sociálních sítí (FAD),
závislost na sledování online videí a youtubering,
doprovodné rizikové jevy - online výzvy (challenge, modrá velryba, planking, eyeballing...)
kybernemoci.

Cena

Ceník vzdělávacích akcí

Ukázky z lekcí