E-BEZPEČÍ

Projekt E-Bezpečí je národní edukační, výzkumný a intervenční projekt zaměřený na prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředí, zejména na internetu. Projekt se zaměřuje zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, stalking, rizika sociálních sítí, ochranu osobních údajů na internetu atd.

Více informací o projektu naleznete na www.e-bezpeci.cz, případně na naší facebookové skupině www.facebook.com/ebezpeci.

$('#slideshow').cycle();


Lektorský tým

Lektorský tým je složen z pracovníků projektu E-Bezpečí a Centra PRVoK Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Lektoři prošli odborným výcvikem v oblasti rizikového chování v kyberprostoru, zneužívání ICT a mobilních telefonů.

A. Vzdělávání žáků, učitelů, policistů

Lektoři této úrovně jsou odborně a metodicky schopni zabezpečit vzdělávací akci pro všechny cílové skupiny projektu.

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
Mgr. Jana Kasáčková, Ph.D. kpt. Bc. Pavel Schweiner


B. Vzdělávání žáků

Lektoři této úrovně jsou odborně a metodicky schopni zabezpečit vzdělávací akci pro žáky ZŠ a studenty SŠ.

Slavoj Razska Bc. Pavla Střílková
Bc. Petra Koudelníčková Bc. Barbora Zeldová
Bc. Klára Mikulcová Johana Roubalová
Ondřej Orság

Externí spolupráce

Mgr. Pavla Dobešová, Ph.D. Mgr. Jan Bartoněk

Externí spolupráce: Policie ČR

Kpt. Pavel Schweiner, PČR Olomouc