E-BEZPEČÍ

Projekt E-Bezpečí je národní edukační, výzkumný a intervenční projekt zaměřený na prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředí, zejména na internetu. Projekt se zaměřuje zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, stalking, rizika sociálních sítí, ochranu osobních údajů na internetu atd.

Více informací o projektu naleznete na www.e-bezpeci.cz, případně na naší facebookové skupině www.facebook.com/ebezpeci.

$('#slideshow').cycle();
Lektorský tým

Lektorský tým je složen z pracovníků projektu E-Bezpečí a Centra PRVoK Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Lektoři prošli odborným výcvikem v oblasti rizikového chování v kyberprostoru, zneužívání ICT a mobilních telefonů.

A. Vzdělávání žáků, učitelů, policistů

Lektoři této úrovně jsou odborně a metodicky schopni zabezpečit vzdělávací akci pro všechny cílové skupiny projektu.

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. Mgr. Veronika Krejčí
PhDr. René Szotkowski, Ph.D. Mgr. Pavla Dobešová, Ph.D.


B. Vzdělávání žáků

Lektoři této úrovně jsou odborně a metodicky schopni zabezpečit vzdělávací akci pro žáky ZŠ a studenty SŠ.

Mgr. Jan Bartoněk Slavoj Razska
Mgr. František Krampota Mgr. Mirka Dluhošová
Mgr. Jana Kasáčková Bc. Lucie Kordová
Bc. Pavla Střílková Bc. Petra Koudelníčková
Bc. Barbora Zeldová

Externí spolupráce: Policie ČR

Kpt. Pavel Schweiner, PČR Olomouc
Kpt. Vlastimil Hruška, PČR Olomouc