E-BEZPEČÍ

Projekt E-Bezpečí je národní edukační, výzkumný a intervenční projekt zaměřený na prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředí, zejména na internetu. Projekt se zaměřuje zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, stalking, rizika sociálních sítí, ochranu osobních údajů na internetu atd.

Více informací o projektu naleznete na www.e-bezpeci.cz, případně na naší facebookové skupině www.facebook.com/ebezpeci.

$('#slideshow').cycle();


Lektorský tým

Lektorský tým je složen z pracovníků projektu E-Bezpečí a Centra PRVoK Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Lektoři prošli odborným výcvikem v oblasti rizikového chování v kyberprostoru, zneužívání ICT a mobilních telefonů.

A. Vzdělávání žáků, učitelů, policistů

Lektoři této úrovně jsou odborně a metodicky schopni zabezpečit vzdělávací akci pro všechny cílové skupiny projektu.

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
Bc. Pavel Schweiner


B. Vzdělávání žáků

Lektoři této úrovně jsou odborně a metodicky schopni zabezpečit vzdělávací akci pro žáky ZŠ a studenty SŠ.

Mgr. Gabriela Špinarová Mgr. Veronika Vachalová Slavoj Razska Mgr. Pavla Střílková
(organizace vzdělávacích akcí Olomouc, Ostrava, vedoucí juniorského týmu)
Mgr. Klára Mikulcová Bc. Lukáš Kubala

Externí spolupráce: Policie ČR

kpt. Michal Jancik, PČR Olomouc
mjr. Václav Písecký, PČR Praha