E-BEZPEČÍ

Projekt E-Bezpečí je národní edukační, výzkumný a intervenční projekt zaměřený na prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředí, zejména na internetu. Projekt se zaměřuje zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, stalking, rizika sociálních sítí, ochranu osobních údajů na internetu atd.

Více informací o projektu naleznete na www.e-bezpeci.cz, případně na naší facebookové skupině www.facebook.com/ebezpeci.

$('#slideshow').cycle();


Nabídka vzdělávacích akcí ZDARMA

DOTOVANÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE (ZDARMA)


1. Vzdělávací akce s podporou O2 Czech Republic
O2 Czech Republic a Nadace O2 jsou hlavními partnery projektu E-Bezpečí a pravidelně podporují veškeré aktivity, včetně vzdělávacích akcí.


2. Vzdělávací akce s podporou MŠMT (programy primární prevence)
Již pravidelně díky podpoře Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR je mnoho našich akcí zdarma, a je tomu tak i v roce 2021. Dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování umožňuje realizaci vzdělávacích akcí primárně pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ z celého území ČR. Program je certifikovaný Národním ústavem pro vzdělávání s názvem „Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT“. Tento typ vzdělávání probíhá formou besed prezenčních (na školách) i online (jednoduše otevřením zaslaného odkazu, bez nutnosti stahování a přihlašování).

Témata základního modulu jsou především kyberšikana a kybergrooming.
Detaily zde: http://vzdelavani.e-bezpeci.cz/?akce=kurz1&.

Rozšiřující modul se pak zaměřuje hlavně na rizika sociálním sítím, navazuje na předcházející, a tak se předpokládaná alespoň minimální znalost témat základního modulu.
Detaily zde: http://vzdelavani.e-bezpeci.cz/?akce=kurz6&.

Nově bude podpořena i mediální výchova pro studenty SŠ. Velmi aktuální téma, jehož skutečný smysl mnohým ukázala až pandemie Covid 19. O zařazení mediální výchovy do výuky se hodně mluví, ale možnosti praktické realizace pro školy jsou často dost omezené. Jsme tedy rádi, že MŠMT letos podpořilo i tento kurz, který má podobu dalšího navazujícího modul pro studenty SŠ ve formě předtočených videí. Účastníci dostanou vstupní kód na jeden měsíc a jednotlivá videa si pak mohou pouštět opakovaně, kdykoli a kdekoli.
Detaily zde: https://www.e-bezpeci.cz/videokurzy/

Bližší informace Vám poskytne Mgr. Klára Hrubá klara.hruba@upol.cz tel.: 776 322 357


3. Vzdělávací akce s podporou statutárních měst Olomouc a Ostrava
Olomouc a Ostrava jsou naše partnerská města, která dotačními programy prevence kriminality pravidelně podporují naše vzdělávaní na jejich území. Je tomu tak i v roce 2021 a primární cílovou skupinou jsou žáci 2. st. ZŠ a studenti SŠ. Jde o základní modul programu Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT.
Detaily zde: http://vzdelavani.e-bezpeci.cz/?akce=kurz1

A o rozšiřující modul zaměřený na sociální sítě, s předpokládanou znalostí základních témat.
Detaily zde: http://vzdelavani.e-bezpeci.cz/?akce=kurz6&

Bližší informace vám poskytne Mgr. Pavla Střílková p.strilkova@seznam.cz tel.: 607 149 232


4. Projekt Stop CyberCrime (2019-2022)

E-Bezpečí společně s policií ČR a policií PL realizují projekt realizovaný v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko - s Registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 se zaměřením na Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě (zkráceně Stop CyberCrime) - www.stopcybercrime.upol.cz. Tento projekt od roku 2019 podporuje preventivní programy na školách z podporovaného území, tedy z krajů Olomouckého, Moravskoslezského, Pardubického, Královehradeckého a Libereckého. Tento projekt exkluzivně nabízí vzdělávání nejen žákům 2. st. ZŠ, ale i pedagogům a rodičům.

Pro žáky 2. stupně základních škol je připraven kompletní program NEBEZPEČNÉ KOMUNIKAČNÍ JEVY SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM ICT

Vzdělávání probíhá v základním modulu i v navazujícím modulu se zaměřený na sociální sítě, s předpokládanou znalostí základních témat, detaily k obsahu naleznete zde: http://vzdelavani.e-bezpeci.cz/?akce=edukace. Akce probíhají v prezenční i online formě a školy z podporovaného území se stále mohou hlásit e-mailem nebo vyplněním elektronického formuláře, zde: https://forms.gle/yj5rd38s37hxtN1t7

Pro učitele je připraven akreditovaný kurz DVPP RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE

Jde o další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditované MŠMT pod číslem: 32930/2018-3-982 s dobou platnosti do 4.3. 2022. Účastníci tak získají osvědčení o absolvování vystavené Univerzitou Palackého v Olomouci, detaily zde: http://vzdelavani.e-bezpeci.cz/?akce=kurz3& V přípravném srpnovém týdnu 2021 je kurz naplánován ve dvou termínech – oba budou v online formě – 24. 8. od 14:30 / 26. 8. 2021 od 14:30.
Jednotliví pedagogové z podpořeného území se mohou hlásit vyplněním tohoto formuláře: https://forms.gle/nsQ7t4vTpKSPiYQg9. Máte-li zájem o proškolení celého učitelského sboru, kontaktujte nás a zvážíme možnosti.

VIDEOKURZ PRO RODIČE s úvodem

Videokurz v rámci tohoto projektu obsahuje i úvodní část seznamující s problematikou – jde o hodinový živý online vstup s našimi předními lektory (doc. Kopeckým a dr. Szotkowským), kteří odpoví na nejčastější otázky rodičů na dané téma. Od termínu úvodního slova pak bude otevřen videokurz, do kterého mohou vstoupit i ti, co nebyli na úvodní slovo, pokud se vlezou do limitu 100 IP adres. Pomocí vstupního kódu pak rodiče mohou po dobu jednoho měsíce shlížet videa, kdykoli budou chtít. Přihlášení k online úvodu i do samotného videokurzu bude přes náš systém, díky kterému rodiče nebudou muset nic stahovat ani se registrovat (uvedou pouze jméno).

Balíček předtočených videí obsahuje 5 hodin zajímavého videomateriálu rozděleného dle témat do 7 samostatných videí, detaily zde: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/z-nasi-kuchyne/1828-e-bezpeci-pro-rodice-unikatni-videokurz-pro-vsechny-rodice

Do konce roku 2022 je v rámci tohoto projektu na České straně plánována realizace 150 vzdělávacích akcí a na straně Polské se jedná o 120 vzdělávacích akcí. Aktuálně (při červnu 2021) je polovina z naplánovaného vzdělávání již zrealizována.

Bližší informace Vám poskytne Mgr. Klára Hrubá klara.hruba@upol.cz tel.: 776 322 357