E-BEZPEČÍ

Projekt E-Bezpečí je národní edukační, výzkumný a intervenční projekt zaměřený na prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředí, zejména na internetu. Projekt se zaměřuje zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, stalking, rizika sociálních sítí, ochranu osobních údajů na internetu atd.

Více informací o projektu naleznete na www.e-bezpeci.cz, případně na naší facebookové skupině www.facebook.com/ebezpeci.

$('#slideshow').cycle();


Nabídka vzdělávacích akcí ZDARMA

DOTOVANÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE (ZDARMA)

Aktuálně přijímáme pouze poptávky akcí pro žáky 2. stupně ZŠ z krajů Olomouckého, Moravskoslezského, Pardubického, Královehradeckého a Libereckého.Díky projektu ESF Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě, CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654, který byl prodloužen až do roku 2022.

Podrobnosti zde https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpZ6O8VqGDYC3eu9Nm1hYATshZkcFlOhz35R6KVb1-tC8VsQ/viewform