E-BEZPEČÍ

Projekt E-Bezpečí je národní edukační, výzkumný a intervenční projekt zaměřený na prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředí, zejména na internetu. Projekt se zaměřuje zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, stalking, rizika sociálních sítí, ochranu osobních údajů na internetu atd.

Více informací o projektu naleznete na www.e-bezpeci.cz, případně na naší facebookové skupině www.facebook.com/ebezpeci.

$('#slideshow').cycle();


Vzdělávací akce pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ

Délka akce

2 x 45 minut

Velikost skupiny

do 30 osob

Obsah vzdělávací akce

Beseda pro žáky 2. a 3. stupně je zaměřena na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy vzdělávací akce jsou otázky kyberšikany a kybergroomingu.

V první části besedy se žáci dozvědí, co je to kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích. Kyberšikana jako nebezpečný fenomén je demonstrována na pečlivě vybraných kauzách z celého světa.

Tématem druhé hodiny je problematika nebezpečné internetové manipulace, tzv. kybergroomingu, ve které se internetoví útočníci získat důvěru oběti, kterou pak přimějí k osobní schůzce. Žáci pochopí, jake strategie a manipulativní techniky útočníci používají, prožijí si také sami internetovou manipulaci a vydírání. Lektoři demonstrují nebezpečí kybergroomingu na vybraných kauzách z celého světa (také z ČR). Představí také případy, ke kterým došlo v souvislosti se zneužitím sociální sítě Facebook.

Na závěr besedy obdrží žáci tematickou "skládačku" s probranými tématy a kontakty na intervenční instituce. Beseda je metodicky zpracována pro žáky 2. a 3. stupně ZŠ.

Cena

Ceník vzdělávacích akcí

Ukázky z lekcí